Guliston davlat universiteti ichki ta'lim portali

portal.guldu.uz

Elektron ta'lim resurslari ISHLAB CHIQARISH TEXNOLOGIYALARI FAKULTETI 60720100-Oziq-ovqat texnologiyasi(yog-moy maxsulotlari)(2022-2023, 1-kurs) Organik kimyo

1) FAN SILLABUSI:

2) ASOSIY ADABIYOTLAR (ma'ruzalar kursi, glossariy):

1. Organik kimyo (Elektron darslik) 12-03-13
2. Organik kimyo (Elektron darslik) 12-03-13
3. Organik kimyo (Uslubiy qo`llanma) 25-04-13
4. rganik kimyo (Uslubiy qo`llanma) 25-04-13
5. rganik kimyo (Uslubiy qo`llanma) 25-04-13
6. Organik birikmalar tuzilishi va reaksion qobiliyati (Uslubiy qo`llanma) 25-04-13
7. Organik birikmalarning tuzilishi va reaksion qobiliyati (Uslubiy qo`llanma) 25-04-13
8. ̨ (Uslubiy qo`llanma) 26-04-13
9. rganik kimyo (Elektron darslik) 26-04-13
10. rganik kimyo (Elektron darslik) 26-04-13
11. rganik kimyo (Elektron darslik) 26-04-13
12. rganik kimyo (Elektron darslik) 26-04-13
13. rganik kimyo (Uslubiy qo`llanma) 26-04-13
14. rganik kimyo (Uslubiy qo`llanma) 26-04-13
15. ̨ (Ma`ruzalar kursi) 15-05-13
16. Organik kimyo (Uslubiy qo`llanma) 10-12-13
17. (Darslik) 19-02-16
18. Ғ ̨ (Uslubiy majmua) 19-02-16
19. Organik kimyo (Elektron darslik) 05-05-18
20. Organik kimyo (Elektron darslik) 05-05-18
21. (Elektron darslik) 05-05-18
22. Organik kimyo (Ma`ruzalar kursi) 05-05-18
23. Inorganic CHemistry (Uslubiy majmua) 07-05-18
24. Colloid & SURFACE CHECMISTRK (Uslubiy majmua) 07-05-18
25. ORGANIK KIMYO I, II, III BOSQICH (O`quv dastur) 10-05-18
26. ORGANIK KIMYO` (O`quv dastur) 10-05-18
27. (O`quv dastur) 10-05-18
28. ORGANIK KIMYO (Uslubiy qo`llanma) 10-05-18
29. ORGANIK KIMYO (Uslubiy qo`llanma) 10-05-18
30. Organic Reaction Mechanisms (Darslik) 10-05-18
31. Name Reactions Fourth Expanded Edition (Darslik) 10-05-18
32. Organic Chemistry (Elektron darslik) 10-05-18
33. MARCHS ADVANCED ORGANIC CHEMISTRY (Darslik) 10-05-18
34. YUPQA QATLAMLI XROMOTOGRAFIYA (Elektron darslik) 23-05-18
35. LABORATORIYA ISH JURNALINI TUTISH (Uslubiy qo`llanma) 23-05-18
36. RGNIK KIMYO fni laboratoriya ishlari uchun uslubiy qo`llanma (Uslubiy qo`llanma) 23-05-18
37. ̨Ȕ (Ma`ruzalar kursi) 16-03-19
38. (Elektron darslik) 16-03-19
39. (Elektron darslik) 16-03-19
40. (Elektron darslik) 16-03-19
41. (Elektron darslik) 16-03-19
42. DARSLIK (Elektron darslik) 07-01-22
43. RGNIK KIMYO (Uslubiy qo`llanma) 16-11-22
44. (Elektron darslik) 16-11-22
45. (Darslik) 30-11-22

3) AMALIY MASHG'ULOTLAR ISHLANMASI:

1. Organik kimyo (Laboratoriya) 10-05-18
2. (Amaliy mashg`ulot) 10-05-18
3. RGNIK MDDLRNI TZLSH VA AJRATISH USULLRI (Laboratoriya) 10-05-18
4. BENZOY KISLOTASINI QAYTA KRISTALLASH USULIDA TOZALASH (Laboratoriya) 23-05-18
5. ORGANIK MODDALARNI HAYDASH USULIDA TOZALASH (Laboratoriya) 23-05-18
6. QATTIQ MODDALARNI SUBLIMASIYA USULIDA TOZALASH (Laboratoriya) 23-05-18
7. EKSTRAKSIYA (Laboratoriya) 23-05-18
8. FILTRLASH USULIDA RGNIK BIRIKMALARNI TZLSH (Laboratoriya) 23-05-18
9. RADIAL XROMATOGRAFIYA (Laboratoriya) 23-05-18
10. METAN SINTEZI (Laboratoriya) 23-05-18
11. BIR ATOMLI SPIRTLAR (Laboratoriya) 23-05-18
12. ETILEN SINTEZI. (Laboratoriya) 23-05-18
13. SIRKA KISLOTASINING OLINISHI (Laboratoriya) 23-05-18
14. OKSALAT KISLOTA SINTEZI (Laboratoriya) 23-05-18
15. BENZOY KISLOTANING XOSSALARI (Laboratoriya) 23-05-18
16. YODOFORM SINTEZI (Laboratoriya) 23-05-18
17. MIS GLITSERATINING OLINISHI (Laboratoriya) 23-05-18
18. BENZOY KISLOTA SINTEZI (Laboratoriya) 23-05-18
19. BENZOY KISLOTA ETIL EFIRI SINTEZI (Laboratoriya) 23-05-18
20. SIRKA BUTIL EFIRI SINTEZI (Laboratoriya) 23-05-18
21. BENZOY KISLOTANING NATRIYLI TUZIDAN BENZOL OLISH (Laboratoriya) 23-05-18
22. NITROBENZOL SINTEZI (Laboratoriya) 23-05-18
23. TOLUOL SULFOKISLOTANING NATRIYLI TUZINI OLISH (Laboratoriya) 23-05-18
24. ETIL BROMID SINTEZI (Laboratoriya) 23-05-18
25. YOGLARNING GIDROLIZI (Laboratoriya) 23-05-18
26. ORGANIK KIMYO FANIDAN AMALIY MASHGULOTLAR (Amaliy mashg`ulot) 23-05-18
27. ZHARLI MODDALAR BILAN ISHLASH QOIDALARI ORGANIK MODDALARNI AJRATISH, TOZALASH VA FIZIK KONSTANTALARINI ANIQLASH USULLARI (Laboratoriya) 23-05-18
28. LABORATORIYADA ISHLATILADIGAN IDISH VA ASBOBLAR (Laboratoriya) 23-05-18
29. KIMYO fanidan Laboratoriya mashgulotlari uchun uslubiy korsatma (Laboratoriya) 16-03-19

4) MULTIMEDIA VOSITALARI (mustaqil ish topshiriqlari, taqdimotlar, videolavxalar, elektron lug`atlar):
5) NAZORAT SAVOLLARI (test, yozma va og'zaki savollar, variant savollar):
6) QO'SHIMCHA MATERIALLAR:


www.guldu.uz
www.hemis.guldu.uz
www.student.guldu.uz