Guliston davlat universiteti ichki ta'lim portali

portal.guldu.uz

Elektron ta'lim resurslari ISHLAB CHIQARISH TEXNOLOGIYALARI FAKULTETI 60720100-Oziq-ovqat texnologiyasi(yog-moy maxsulotlari)(2022-2023, 1-kurs) Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish(fakultetlararo)

1) FAN SILLABUSI:

2) ASOSIY ADABIYOTLAR (ma'ruzalar kursi, glossariy):

1. (Uslubiy majmua) 04-09-13
2. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish (Elektron darslik) 26-02-16
3. EKOLOGIY (Uslubiy qo`llanma) 26-02-16
4. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish (Elektron darslik) 26-02-16
5. Ekologiya (Elektron darslik) 26-02-16
6. Introduction to Organic Chemistry` (Elektron darslik) 10-05-18
7. EKOLOGIYA BIOSFERA VA TABIATNI MUHOFAZA QILISH (Elektron darslik) 27-03-19
8. EKOLOGIYA VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH ASOSLARI (Elektron darslik) 27-03-19
9. .O`SIMLIKLAR FIZIOLOGIYASI (Elektron darslik) 27-03-19
10. ECOLOGY From Individuals to Ecosystems (Darslik) 27-03-19
11. (Elektron darslik) 27-03-19
12. Ҳ (Uslubiy qo`llanma) 12-04-19
13. Atrof muhit sifat va analizi monitoringi (Elektron darslik) 12-04-19
14. -Ҳ Ҳ Ҳ (Elektron darslik) 12-04-19
15. E K L G I K T U R I Z M (O`quv qo`llanma) 12-04-19
16. (O`quv qo`llanma) 12-04-19
17. (O`quv qo`llanma) 12-04-19
18. LOYIHALASH ASOSLARI VA EKOLOGIK EKSPERTIZA (Elektron darslik) 12-04-19
19. Umumiy Ekologiya (Elektron darslik) 12-04-19
20. EKOTURIZM (Uslubiy majmua) 12-04-19
21. EKOLOGIYA VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH ASOSLARI (Elektron darslik) 12-04-19
22. (Elektron darslik) 12-04-19
23. AMALIY EKOLOGIYa (O`quv dastur) 12-04-19
24. Ekologik siyosat (Darslik) 12-04-19
25. O Қ- (Elektron darslik) 13-04-19
26. KOLOGIYA HUQUQI (Elektron darslik) 13-04-19
27. (Elektron darslik) 13-04-19
28. Political Ecology A Critical Introduction (Elektron darslik) 13-04-19
29. ECOLOGY From Individuals to Ecosystems (Elektron darslik) 13-04-19
30. (Elektron darslik) 13-04-19
31. (Elektron darslik) 13-04-19
32. (Elektron darslik) 13-04-19
33. Ekologiya va tabiatni muxofaza qilish (Elektron darslik) 13-04-19
34. Қ (Elektron darslik) 13-04-19
35. Ekologiya va tabiatni muxofaza qilish (Elektron darslik) 13-04-19
36. Ekologiya va tabiatni muxofaza qilish (Elektron darslik) 13-04-19
37. Ekologiya va tabiatni muxofaza qilish (Elektron darslik) 13-04-19
38. Ekologiya va tabiatni muxofaza qilish (Elektron darslik) 13-04-19
39. Ekologiya va tabiatni muxofaza qilish (Elektron darslik) 13-04-19
40. Ekologiya va tabiatni muxofaza qilish (Elektron darslik) 13-04-19
41. Ekologiya va tabiatni muxofaza qilish (Elektron darslik) 13-04-19
42. Ekologiya va tabiatni muxofaza qilish (Elektron darslik) 13-04-19
43. EKOLOGIYA VA TABIATNI MUHOFAZA QILISH (Uslubiy majmua) 26-10-22

3) AMALIY MASHG'ULOTLAR ISHLANMASI:

4) MULTIMEDIA VOSITALARI (mustaqil ish topshiriqlari, taqdimotlar, videolavxalar, elektron lug`atlar):
5) NAZORAT SAVOLLARI (test, yozma va og'zaki savollar, variant savollar):
6) QO'SHIMCHA MATERIALLAR:

www.guldu.uz
www.hemis.guldu.uz
www.student.guldu.uz