Guliston davlat universiteti ichki ta'lim portali

portal.guldu.uz

Elektron ta'lim resurslari SANATSHUNOSLIK FAKULTETI 60111200-Tasviriy sanat va MG(2021-2022, 2-kurs) Umumiy psixologiya(fakultetlararo)

1) FAN SILLABUSI:

2) ASOSIY ADABIYOTLAR (ma'ruzalar kursi, glossariy):

1. UMUMIY PSIXOLOGIYA (Darslik) 19-02-16
2. umumi psixologiya (Darslik) 19-02-16
3. (Uslubiy qo`llanma) 19-02-16
4. (Elektron darslik) 19-02-16
5. (Elektron darslik) 19-02-16
6. (Darslik) 19-02-16
7. UMUMIY PSIXOLOGIYA (Darslik) 19-02-16
8. (Uslubiy majmua) 19-02-16
9. umumiy psixologiya (Darslik) 19-02-16
10. (Ma`ruzalar kursi) 20-02-16
11. ., . (Darslik) 22-02-16
12. (Darslik) 22-02-16
13. (Darslik) 22-02-16
14. (Darslik) 22-02-16
15. (Darslik) 22-02-16
16. (Darslik) 22-02-16
17. UMUMIY PSIXOLOGIYA (Darslik) 22-02-16
18. UMUMIY PSIXOLOGIYA (Darslik) 22-02-16
19. Umumiy psixologiya (Darslik) 22-02-16
20. (Uslubiy qo`llanma) 22-02-16
21. (Ma`ruzalar kursi) 22-02-16
22. ˨ (Ma`ruzalar kursi) 07-05-18
23. (Uslubiy majmua) 16-03-19
24. Умумий психология фанидан ўқув услубий  (Uslubiy majmua) 16-03-19
25. Umumiy PSIXOLOGIYA (Ma`ruzalar kursi) 16-03-19
26. (Elektron darslik) 16-03-19
27. УМУМИЙ ПСИХОЛОГИЯ (Elektron darslik) 16-03-19
28. Umumiy Psixologiya (Elektron darslik) 19-04-19
29. Umumiy psixologiya (Elektron darslik) 11-07-21
30. Umumiy psixologiya (Elektron darslik) 11-07-21
31. Fan dasturi (O`quv dastur) 31-07-21
32. Umumiy psixologiya (Uslubiy majmua) 06-01-22
33. Umumiy psixologiya (Uslubiy majmua) 06-01-22
34. UMUMIY PSIXOLOGIYA (Darslik) 06-01-22
35. (Darslik) 06-01-22
36. (Darslik) 06-01-22
37. (Darslik) 06-01-22
38. Psixologiya (Elektron darslik) 06-01-22
39. Umumiy psixologiya (Elektron darslik) 06-01-22
40. Umumiy psixologiya (Elektron darslik) 06-01-22
41. UMUMIY PSIXOLOGIYA (Darslik) 06-01-22

3) AMALIY MASHG'ULOTLAR ISHLANMASI:
4) MULTIMEDIA VOSITALARI (mustaqil ish topshiriqlari, taqdimotlar, videolavxalar, elektron lug`atlar):
5) NAZORAT SAVOLLARI (test, yozma va og'zaki savollar, variant savollar):
6) QO'SHIMCHA MATERIALLAR:

www.guldu.uz
www.hemis.guldu.uz
www.student.guldu.uz