Guliston davlat universiteti ichki ta'lim portali

portal.guldu.uz

Elektron ta'lim resurslari ISHLAB CHIQARISH TEXNOLOGIYALARI FAKULTETI 60720100-Oziq-ovqat texnologiyasi(non, makaron va qandolat mahsulotlar)(2021-2022, 2-kurs) Korxona iqtisodiyoti va menejmenti

1) FAN SILLABUSI:
2) ASOSIY ADABIYOTLAR (ma'ruzalar kursi, glossariy):

1. KORXONA IQTISODIYOTI (Uslubiy qo`llanma) 21-05-13
2. ҚȨ (Ma`ruzalar kursi) 21-05-13
3. KORXONALAR IQTISODIYOTI (Ma`ruzalar kursi) 21-05-13
4. қ (Uslubiy majmua) 22-05-13
5. қ (Uslubiy majmua) 02-09-13
6. Ȩ (Darslik) 16-12-13
7. KORXONA IQTISODIYOTI (Uslubiy qo`llanma) 16-12-13
8. қ (Uslubiy majmua) 12-04-18
9. қ (Elektron darslik) 17-05-18
10. Қ Ȕ (Uslubiy majmua) 17-05-18
11. MASHINASOZLIK TEXNOLOGTYASI ASOSLARI (Darslik) 17-05-18
12. (Elektron darslik) 28-02-19
13. ʡ Ҳ Ҳ Қ ( ) (Elektron darslik) 28-02-19
14. ҳ ҳ (Elektron darslik) 28-02-19
15. ―ҚȨ ‖ (Elektron darslik) 28-02-19
16. ҚȨ. Ҳ ҚȨ. (Elektron darslik) 28-02-19
17. ҚȨȻ (Elektron darslik) 28-02-19
18. Қ (Elektron darslik) 28-02-19
19. ҚȨ (Darslik) 22-04-19
20. ҚȨ (O`quv dastur) 22-04-19
21. ҚȨ (Uslubiy majmua) 22-04-19

3) AMALIY MASHG'ULOTLAR ISHLANMASI:
4) MULTIMEDIA VOSITALARI (mustaqil ish topshiriqlari, taqdimotlar, videolavxalar, elektron lug`atlar):
5) NAZORAT SAVOLLARI (test, yozma va og'zaki savollar, variant savollar):
6) QO'SHIMCHA MATERIALLAR:

www.guldu.uz
www.hemis.guldu.uz
www.student.guldu.uz