Guliston davlat universiteti ichki ta'lim portali

portal.guldu.uz

Xozir saytda
Xammasi:18
Foydalanuvchilar:0
Mehmonlar:18
Barcha foydalanuvchilar:1588
Elektron ta'lim resurslari ISHLAB CHIQARISH TEXNOLOGIYALARI FAKULTETI 5320500-Biotexnologiya(oziq-ovqat, ozuqa, kimyo va qishloq xo`jaligi)(2020-2021, 3-kurs) Biotexnologiya

1) FAN SILLABUSI:
2) ASOSIY ADABIYOTLAR (ma'ruzalar kursi, glossariy):

1. (Uslubiy qo`llanma) 22-03-13
2. Biotexnologiya (Uslubiy qo`llanma) 25-03-13
3. Biotexnologiya II (Uslubiy qo`llanma) 25-03-13
4. Biotexnologiya (Uslubiy qo`llanma) 25-03-13
5. Biotexnologiya (Uslubiy qo`llanma) 25-03-13
6. Biotexnologiya (Uslubiy qo`llanma) 25-03-13
7. Biotexnologiya (Uslubiy qo`llanma) 25-03-13
8. Biotexnologiya (Uslubiy qo`llanma) 25-03-13
9. Biotexnologiya (Uslubiy qo`llanma) 25-03-13
10. (Uslubiy qo`llanma) 14-06-13
11. Biotexnologiya asoslari (Uslubiy majmua) 30-08-13
12. biologiya (Elektron darslik) 11-12-13
13. Molekulyarnoe boitexnologiya (Elektron darslik) 11-12-13
14. (Ma`ruzalar kursi) 11-12-13
15. : . (Elektron darslik) 23-02-16
16. (Elektron darslik) 23-02-16
17. Biotexnologiya fani sillabusi (Elektron darslik) 13-08-16
18. BIOTEXNOLOGIYA (Uslubiy majmua) 07-05-18
19. (Uslubiy majmua) 07-05-18
20. Mikrobiologiya va qishloq hojalik biotexnologiyasi (Uslubiy majmua) 22-05-18
21. MIKROBIOLOGIYA VA QISHLOQ XOJALIK BIOTEXNOLOGIYASI (O`quv dastur) 22-05-18
22. (Uslubiy qo`llanma) 22-05-18
23. (Uslubiy qo`llanma) 22-05-18
24. B i o x i l m a - x i l l i k v a l i n i n g m u x o f a z a s i (Darslik) 27-03-19
25. Molekular biotexnology (Elektron darslik) 13-04-19
26. (Elektron darslik) 13-04-19
27. (Uslubiy majmua) 13-04-19
28. Introduction to biotexnology (O`quv qo`llanma) 13-04-19
29. (O`quv qo`llanma) 13-04-19
30. (O`quv qo`llanma) 13-04-19
31. (O`quv qo`llanma) 13-04-19
32. (O`quv qo`llanma) 13-04-19
33. (Uslubiy qo`llanma) 13-04-19
34. (O`quv qo`llanma) 13-04-19
35. (Uslubiy qo`llanma) 13-04-19
36. : (O`quv qo`llanma) 13-04-19
37. (Elektron darslik) 13-04-19
38. (O`quv qo`llanma) 13-04-19
39. (O`quv qo`llanma) 13-04-19
40. 1 (O`quv qo`llanma) 13-04-19
41. Ҳ ҳ (Elektron darslik) 13-04-19
42. 2 (Elektron darslik) 13-04-19
43. 3 (O`quv qo`llanma) 13-04-19
44. 4 (O`quv qo`llanma) 13-04-19
45. 5 (O`quv qo`llanma) 13-04-19
46. 6 (O`quv qo`llanma) 13-04-19
47. 7 (O`quv qo`llanma) 13-04-19
48. 8 (O`quv qo`llanma) 13-04-19
49. Ҳ (Elektron darslik) 13-04-19
50. (O`quv qo`llanma) 13-04-19
51. (Elektron darslik) 13-04-19
52. (O`quv qo`llanma) 13-04-19
53. ғ (Uslubiy ko`rsatma) 13-04-19
54. Aseptic Transfer Techniques (O`quv qo`llanma) 13-04-19
55. Biotexnologiya (Uslubiy majmua) 07-07-21
56. Biofizika (Darslik) 12-07-21
57. BIOTEXNOLOGIYA ASOSLARI (Uslubiy qo`llanma) 12-07-21
58. ққ (Glossariy) 12-07-21
59. MIKROBIOLOGIYA, FITOPATOLOGIYA VA QISHLOQ XOJALIK BIOTEXNOLOGIYASI (Uslubiy ko`rsatma) 12-07-21
60. ODAM VA HAYVONLAR FIZIOLOGIY ASI (Darslik) 12-07-21
61. QISHLOQ XO`JALIK b i o t e x n o l o g i y a s i (Darslik) 12-07-21
62. Qishloq xojalik biotexnologiyasi (Uslubiy ko`rsatma) 12-07-21
63. Mikrob biotexnologiyasi ishchi dastur (O`quv dastur) 26-08-21
64. Amilolitik ferment faolligini aniqlash (Uslubiy ko`rsatma) 10-09-21
65. Amilolitik ferment faolligini aniqlash (Uslubiy ko`rsatma) 10-09-21
66. O`UM (Uslubiy majmua) 10-09-21
67. Chiqindilar asosida sorbent olish (Uslubiy qo`llanma) 10-09-21
68. Biotehnologiya faniga kirish (Uslubiy majmua) 10-09-21
69. Darslik (Elektron darslik) 10-09-21
70. Fermentlar muhandisligi (Uslubiy majmua) 10-09-21
71. Darslik (Elektron darslik) 10-09-21
72. Chiqindisiz texnolgiya yaratish (Uslubiy qo`llanma) 10-09-21
73. Fermentlar faooligini aniqlash (Uslubiy qo`llanma) 10-09-21
74. Kirish. Biotehnologiyaning iqtisodiyotda tutgan o`rni (Uslubiy qo`llanma) 10-09-21
75. Biotehnologiyada gen muhandisligi (Uslubiy majmua) 10-09-21
76. Biotehnologiya laboratoriyasiga qo`yiladigan asosiy talablar va asbob uskunalar bilan ishlash tartibini organish (Uslubiy qo`llanma) 10-09-21
77. Biotehnologik asbob-uskunalar bilan tanishish (Uslubiy qo`llanma) 10-09-21
78. (Uslubiy qo`llanma) 21-09-21
79. biotexnologiya (Uslubiy majmua) 11-10-22
80. Biotexnologiya asoslari (Elektron darslik) 17-04-24
81. Biotexnologiya_asoslari (Elektron darslik) 17-04-24

3) AMALIY MASHG'ULOTLAR ISHLANMASI:
4) MULTIMEDIA VOSITALARI (mustaqil ish topshiriqlari, taqdimotlar, videolavxalar, elektron lug`atlar):
5) NAZORAT SAVOLLARI (test, yozma va og'zaki savollar, variant savollar):

6) QO'SHIMCHA MATERIALLAR:

www.guldu.uz
www.hemis.guldu.uz
www.student.guldu.uz