Guliston davlat universiteti ichki ta'lim portali

portal.guldu.uz

Elektron ta'lim resurslari SANATSHUNOSLIK FAKULTETI 60111200-Tasviriy sanat va MG(2021-2022, 2-kurs) Rangtasvir

1) FAN SILLABUSI:

2) ASOSIY ADABIYOTLAR (ma'ruzalar kursi, glossariy):

1. (Uslubiy qo`llanma) 23-05-13
2. (Uslubiy qo`llanma) 23-05-13
3. Minyatura (Darslik) 31-05-13
4. Tasviriy san`atning kishi hayotidagi ahamiyati II qism (Darslik) 31-05-13
5. Tasviriy san`atning kishi hayotidagi ahamiyati (Darslik) 31-05-13
6. (Uslubiy qo`llanma) 14-07-13
7. (Uslubiy majmua) 14-07-13
8. (Uslubiy majmua) 15-07-13
9. (Uslubiy majmua) 15-07-13
10. (Uslubiy qo`llanma) 15-07-13
11. . (Uslubiy qo`llanma) 15-07-13
12. (Darslik) 16-07-13
13. (Uslubiy qo`llanma) 16-07-13
14. (Uslubiy majmua) 16-07-13
15. (Uslubiy majmua) 16-07-13
16. (Uslubiy qo`llanma) 16-07-13
17. (Elektron darslik) 23-02-16
18. (Uslubiy qo`llanma) 23-02-16
19. R A N G T A S V I R fanidan O`QUV USLUBIY MAJMUA (Uslubiy majmua) 06-07-21
20. Rangtasvir haqida tushuncha. Realistik rangtasvirning maqsad va vazifalari. Xolis fonda 2-3 geometrik jismlardan tuzilgan sodda natyurmort ishlash (Grizaylda) (Glossariy) 06-07-21
21. Gipsli geometrik jismlardan tuzilgan natyurmortning rangtasvirini cheklangan ranglarda bajarish (Akvarel) (Glossariy) 06-07-21
22. Xolis fonda oddiy shakldagi uy-rozgor buyumlardan tashkil topgan natyurmort rangtasvirini bajarish (Glossariy) 06-07-21
23. Qisqa muddatda uy-rozgor buyumlardan tashkil topgan natyurmort rangtasvirini bajarish (Glossariy) 06-07-21
24. Kontrast fonda turli shaklli va har xil fakturalii buyumlardan tuzilgan natyurmortning rangtasvirini bajarish (Glossariy) 06-07-21
25. Kok tusli ranglardan tashkil topgan natyurmort rangtasvirini bajarish (Akvarel) (Glossariy) 06-07-21
26. Guashda ishlash texnikasi. Sovuq ranglardan tashkil topgan natyurmortning rangtasviri (Glossariy) 06-07-21
27. Dekorativ fonda har xil buyumlardan tashkil topgan natyurmortning rangtasviri (Glossariy) 06-07-21
28. Dekorativ fonda har xil buyumlardan tashkil topgan natyurmortning rangtasviri (Elektron darslik) 06-07-21
29. Hayvonlar va parrandalarning ranglavhalarini bajarish (Elektron darslik) 06-07-21
30. Qisqa muddatda uy-rozgor buyumlardan tashkil topgan natyurmort rangtasvirini bajarish (Glossariy) 06-07-21
31. Kontrast fonda turli shaklli va har xil fakturalii buyumlardan tuzilgan natyurmortning rangtasvirini bajarish (Glossariy) 06-07-21
32. Kontrast rangli jismlardan tashkil topgan mavzuli natyurmort ishlash (Glossariy) 06-07-21
33. O`QUV USLUBIY QOLLANMA (Uslubiy qo`llanma) 07-07-21
34. R A N G T A S V I R fanidan O`QUV USLUBIY MAJMUA (Uslubiy majmua) 07-07-21
35. RANGTASVIR (5140700-tasviriy sanat va muxandislik grafikasi) quv qollanma (O`quv qo`llanma) 07-07-21
36. л қ қ (Uslubiy qo`llanma) 07-07-21
37. Rangtasvir (Elektron darslik) 13-07-21
38. Rangtasvir va chizmatasvir o`quv uslubiy ko`rsatmalar (Uslubiy ko`rsatma) 13-07-21
39. Rangtasvir (O`quv qo`llanma) 13-07-21
40. Rangtasvir (Elektron darslik) 06-01-22
41. Rangtasvir (Uslubiy majmua) 06-01-22
42. Rangtasvir (Elektron darslik) 09-01-22

3) AMALIY MASHG'ULOTLAR ISHLANMASI:

4) MULTIMEDIA VOSITALARI (mustaqil ish topshiriqlari, taqdimotlar, videolavxalar, elektron lug`atlar):
5) NAZORAT SAVOLLARI (test, yozma va og'zaki savollar, variant savollar):

6) QO'SHIMCHA MATERIALLAR:

www.guldu.uz
www.hemis.guldu.uz
www.student.guldu.uz