Guliston davlat universiteti ichki ta'lim portali

portal.guldu.uz

Elektron ta'lim resurslari SANATSHUNOSLIK FAKULTETI 60111200-Tasviriy sanat va MG(2021-2022, 2-kurs) Jismoniy tarbiya va sport (fakultetlararo)

1) FAN SILLABUSI:
2) ASOSIY ADABIYOTLAR (ma'ruzalar kursi, glossariy):

1. (Uslubiy qo`llanma) 05-05-18
2. (Uslubiy majmua) 05-05-18
3. (Uslubiy majmua) 05-05-18
4. JISMONIY MADANIYAT VA SPORT (Darslik) 05-05-18
5. Jismoniy tarbiya va sport fanidan tayyorlangan I- bosqich talabalari uchun oquv-uslubiy majmua (Uslubiy majmua) 28-02-19
6. Jismoniy tarbiya va sport fanidan tayyorlangan I- bosqich talabalari uchun oquv-uslubiy majmua (Uslubiy qo`llanma) 28-02-19
7. Қ (Uslubiy qo`llanma) 28-02-19
8. Қ (Ma`ruzalar kursi) 28-03-19
9. Қ (Darslik) 28-03-19
10. Қ (Darslik) 28-03-19
11. Қ (Darslik) 28-03-19
12. Қ (O`quv dastur) 28-03-19
13. mashgulotlari uchun uslubiy korsatma (Uslubiy ko`rsatma) 15-04-19
14. VALEOLOGIYA ASOSLARI (Uslubiy majmua) 15-04-19
15. (Darslik) 15-04-19
16. Ȼ ( ) (Uslubiy qo`llanma) 15-04-19
17. Jismoniy tarbiya va sport fanidan o`quv uslubiy majmua (Uslubiy majmua) 06-07-21
18. Fan yuzasidan majmua (Elektron darslik) 15-07-21
19. Fan yuzasidan o`quv uslubiy majmua (Uslubiy majmua) 15-07-21
20. Mustaqil ishlar (Elektron darslik) 15-07-21
21. Bolalar jismoniy tarbiyasi (Ma`ruzalar kursi) 15-07-21
22. Iishchi dastur (O`quv dastur) 15-07-21
23. Sport harakatli o`yinlar fanidan namunaviy fan dastur (O`quv dastur) 15-07-21
24. Ishchi fan dastur (O`quv dastur) 15-07-21
25. Darslik (Darslik) 15-07-21
26. Fan yuzasidan o`quv uslubiy majmua (Uslubiy majmua) 15-07-21
27. Ishchi Fan dasturi (O`quv dastur) 15-07-21
28. Fan yuzasidan o`quv uslubiy majmua (Uslubiy majmua) 15-07-21
29. Fan dasturi (O`quv dastur) 15-07-21
30. jismoniy tarbiya va sport MAJMUA (Uslubiy majmua) 07-01-22
31. jismoniy tarbiya va sport MAJMUA (Uslubiy majmua) 07-01-22
32. Qo` to`pi (Uslubiy qo`llanma) 20-01-22
33. Gandbol (Uslubiy majmua) 20-01-22
34. GIMNASTIKA (O`quv qo`llanma) 20-01-22
35. Voleybol (O`quv qo`llanma) 20-01-22

3) AMALIY MASHG'ULOTLAR ISHLANMASI:

1. Қ (Amaliy mashg`ulot) 28-03-19
2. ғ (Amaliy mashg`ulot) 15-04-19
3. Jismoniy tarbiya va sport fanidan amaliy mashgulot ishlanmalari (Amaliy mashg`ulot) 17-04-19
4. 1-mavzu Talabalrning jismoniy tayyorgralilarini aniqlash (Amaliy mashg`ulot) 15-07-21
5. 2-mavzu (Amaliy mashg`ulot) 15-07-21
6. 3-mavzu (Amaliy mashg`ulot) 15-07-21
7. 4-mavzu (Amaliy mashg`ulot) 15-07-21
8. 5-mavzu (Amaliy mashg`ulot) 15-07-21
9. 6-amaliy (Amaliy mashg`ulot) 15-07-21
10. 8-mavzu (Amaliy mashg`ulot) 15-07-21
11. 10-mavzu (Amaliy mashg`ulot) 15-07-21
12. Stoll tennisi (Amaliy mashg`ulot) 15-07-21
13. Harakatli o`yinlar (Amaliy mashg`ulot) 15-07-21
14. GimnASTIKA (Amaliy mashg`ulot) 15-07-21
15. Umumrivojlantiruvchi mashqlar (Amaliy mashg`ulot) 15-07-21
16. sodda akrobatik mashqlar (Amaliy mashg`ulot) 15-07-21
17. Kuchni rivojlantiruvchi mashqlar (Amaliy mashg`ulot) 15-07-21
18. Bolalar jismoniy tarbiya amaliy dars ishlanma (Amaliy mashg`ulot) 15-07-21
19. 2 mavzu Taqdimot (Amaliy mashg`ulot) 15-07-21
20. Jismoni tarbiya va sport fanidan o`quv uslubiy majmua (Amaliy mashg`ulot) 20-01-22

4) MULTIMEDIA VOSITALARI (mustaqil ish topshiriqlari, taqdimotlar, videolavxalar, elektron lug`atlar):
5) NAZORAT SAVOLLARI (test, yozma va og'zaki savollar, variant savollar):
6) QO'SHIMCHA MATERIALLAR:

www.guldu.uz
www.hemis.guldu.uz
www.student.guldu.uz