Guliston davlat universiteti ichki ta'lim portali

portal.guldu.uz

Elektron ta'lim resurslari ISHLAB CHIQARISH TEXNOLOGIYALARI FAKULTETI 60720100-Oziq-ovqat texnologiyasi(yog-moy maxsulotlari)(2022-2023, 1-kurs) Ozbekistonning eng yangi tarixi

1) FAN SILLABUSI:
2) ASOSIY ADABIYOTLAR (ma'ruzalar kursi, glossariy):

1. (Darslik) 11-04-19
2. (Darslik) 11-04-19
3. Kuchli davlatdan kuchli jamiyat sari (Elektron darslik) 19-06-21
4. taqdimot (Elektron darslik) 19-06-21
5. taqdimot (Elektron darslik) 19-06-21
6. 1-MAVZU: KIRISH.OZBEKISTONNING ENG YANGI TARIXI OQUV FANINING PREDMETI, MAQSADI VA VAZIFALARI, NAZARIY-METODOLOGIK TAMOYILLARI. (Ma`ruzalar kursi) 19-06-21
7. 2-MAVZU MUSTAQILLIKKA ERISHISH ARAFASIDA OZBEKISTONDAGI IJTIMOIY-SIYOSIY JARAYONLAR (Ma`ruzalar kursi) 19-06-21
8. 3-mavzu: MUSTAQIL OZBEKISTON RESPUBLIKASINING TASHKIL TOPISHI VA UNING TARIXIY AHAMIYATI (Ma`ruzalar kursi) 19-06-21
9. 5-MAVZU OZBEKISTONDA DEMOKRATIK, FUQAROLIK JAMIYATI ASOSLARINING SHAKLLANISHI, AMALGA OSHIRILGAN SIYOSIY ISLOHOTLAR. (Ma`ruzalar kursi) 19-06-21
10. 6-MAVZU IQTISODIY ISLOHOTLAR, XUSUSIY MULKCHILIKNING SHAKLLANISHI. OZBEKISTONDA BOZOR MUNOSABATLARINING RIVOJLANISHI. (Ma`ruzalar kursi) 19-06-21
11. 7-MAVZU OZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI IJTIMOIY OZGARISHLAR. (Ma`ruzalar kursi) 19-06-21
12. 8-mavzu: MUSTAQILLIK YILLARIDA OZBEKISTONDAGI MANAVIY VA MADANIY TARAQQIYOT (Ma`ruzalar kursi) 19-06-21
13. 9-mavzu: MUSTAQILLIK YILLARIDA OZBEKISTONDAGI MANAVIY VA MADANIY TARAQQIYOT (Ma`ruzalar kursi) 19-06-21
14. 10-MAVZU OZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TALIM SOHASIDA AMALGA OSHIRILGAN ISLOHOTLAR. (Ma`ruzalar kursi) 19-06-21
15. 11-MAVZU Mustaqillik yillarida Qoraqalpogiston Respublikasi (Ma`ruzalar kursi) 19-06-21
16. 12-mavzu: O`ZBEKISTON - JAHON XAMJAMIYATI (Ma`ruzalar kursi) 19-06-21
17. 13-MAVZU Yangilanayotgan Ozbekiston: milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari. (Ma`ruzalar kursi) 19-06-21
18. 14-MAVZU Yangilanayotgan Ozbekiston: milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari. (Ma`ruzalar kursi) 19-06-21
19. 15-mavzu: Ozbekiston Respublikasining xalqaro reyting va indekslardagi orni va nufuzini ortib borishi (Ma`ruzalar kursi) 19-06-21
20. O`zbekistonning eng yangi tarixi o`quv uslubiy majmua (Uslubiy majmua) 19-06-21
21. қ (Uslubiy majmua) 21-06-21
22. қ (Uslubiy ko`rsatma) 21-06-21
23. қ (O`quv dastur) 21-06-21
24. қ (Uslubiy majmua) 21-06-21
25. қ (Elektron darslik) 21-06-21
26. қ (O`quv dastur) 21-06-21
27. (Uslubiy ko`rsatma) 21-06-21
28. қ (Elektron darslik) 21-06-21
29. қ (O`quv dastur) 21-06-21
30. __01 (Ma`ruzalar kursi) 12-09-21
31. __02 (Ma`ruzalar kursi) 12-09-21
32. __03 (Ma`ruzalar kursi) 12-09-21
33. __04 (Ma`ruzalar kursi) 12-09-21
34. __05 (Ma`ruzalar kursi) 12-09-21
35. __06 (Ma`ruzalar kursi) 12-09-21
36. __07 (Ma`ruzalar kursi) 12-09-21
37. __08 (Ma`ruzalar kursi) 12-09-21
38. __09 (Ma`ruzalar kursi) 12-09-21
39. __10 (Ma`ruzalar kursi) 12-09-21
40. __11 (Ma`ruzalar kursi) 12-09-21
41. __12 (Ma`ruzalar kursi) 12-09-21
42. __13 (Ma`ruzalar kursi) 12-09-21
43. __14 (Ma`ruzalar kursi) 12-09-21
44. __15 (Ma`ruzalar kursi) 12-09-21
45. (O`quv dastur) 29-12-21
46. O`zbekistonning eng yangi tarixi fan dasturi (O`quv dastur) 01-01-22
47. O`zbekistonning eng yangi tarixi (Uslubiy majmua) 01-01-22
48. Vatan tarixi 1-qism (O`quv qo`llanma) 01-01-22
49. Vatan tarixi 2-qism (O`quv qo`llanma) 01-01-22
50. Vatan tarixi 3-qism (O`quv qo`llanma) 01-01-22
51. Vatan tarixi 2-qism (O`quv qo`llanma) 03-01-22
52. Vatan tarixi 3-qism (O`quv qo`llanma) 03-01-22

3) AMALIY MASHG'ULOTLAR ISHLANMASI:
4) MULTIMEDIA VOSITALARI (mustaqil ish topshiriqlari, taqdimotlar, videolavxalar, elektron lug`atlar):
5) NAZORAT SAVOLLARI (test, yozma va og'zaki savollar, variant savollar):
6) QO'SHIMCHA MATERIALLAR:

www.guldu.uz
www.hemis.guldu.uz
www.student.guldu.uz