Guliston davlat universiteti ichki ta'lim portali

portal.guldu.uz

Elektron ta'lim resurslari SANATSHUNOSLIK FAKULTETI 60111200-Tasviriy sanat va MG(2021-2022, 2-kurs) Qalamtasvir

1) FAN SILLABUSI:

2) ASOSIY ADABIYOTLAR (ma'ruzalar kursi, glossariy):

1. Қ (Uslubiy qo`llanma) 23-05-13
2. Қ (Darslik) 31-05-13
3. Қ II (Darslik) 31-05-13
4. қ (Uslubiy qo`llanma) 15-07-13
5. Қ (Darslik) 15-07-13
6. қ (Ma`ruzalar kursi) 15-07-13
7. қ (Uslubiy qo`llanma) 16-07-13
8. Qalamtasvir (Uslubiy majmua) 02-09-13
9. Plastik anatomiya (Uslubiy qo`llanma) 23-02-16
10. Qalamtasvir asoslari (Uslubiy qo`llanma) 23-02-16
11. Qalamtasvir (Darslik) 23-02-16
12. Portret qalamtasvir (Uslubiy qo`llanma) 23-02-16
13. Қ (Elektron darslik) 23-02-16
14. O`quv uslubiy majmua (Elektron darslik) 06-07-21
15. Qalamtasvir (Uslubiy majmua) 06-07-21
16. Qalamtasvir (Uslubiy qo`llanma) 07-07-21
17. Qalamtasvir (Darslik) 07-07-21
18. Chizmatasvir (Qalamtasvir) fani uchun adabiyot (Darslik) 07-07-21
19. Qalamtasvir (Uslubiy qo`llanma) 07-07-21
20. Qalamtasvir (Uslubiy qo`llanma) 07-07-21
21. Qalamtasvir (Uslubiy qo`llanma) 07-07-21
22. Qalamtasvir (Uslubiy qo`llanma) 07-07-21
23. Qalamtasvir (Uslubiy qo`llanma) 07-07-21
24. Qalamtasvir (Uslubiy qo`llanma) 07-07-21
25. Chizmatasvir (qalamtasvir) fani uchun adabiyot (Darslik) 07-07-21
26. Qalamtasvir (Uslubiy majmua) 10-01-22
27. Qalamtasvir (Uslubiy majmua) 10-01-22

3) AMALIY MASHG'ULOTLAR ISHLANMASI:
4) MULTIMEDIA VOSITALARI (mustaqil ish topshiriqlari, taqdimotlar, videolavxalar, elektron lug`atlar):
5) NAZORAT SAVOLLARI (test, yozma va og'zaki savollar, variant savollar):

6) QO'SHIMCHA MATERIALLAR:

www.guldu.uz
www.hemis.guldu.uz
www.student.guldu.uz