Guliston davlat universiteti ichki ta'lim portali

portal.guldu.uz

Elektron ta'lim resurslari SANATSHUNOSLIK FAKULTETI 60111200-Tasviriy sanat va MG(2021-2022, 2-kurs) Tasviriy sanʼat tarixi

1) FAN SILLABUSI:

2) ASOSIY ADABIYOTLAR (ma'ruzalar kursi, glossariy):

1. (Uslubiy qo`llanma) 23-05-13
2. . (Uslubiy majmua) 23-05-13
3. (Darslik) 10-07-13
4. (Uslubiy majmua) 10-07-13
5. қ (Uslubiy qo`llanma) 15-07-13
6. (Uslubiy majmua) 15-07-13
7. (Uslubiy qo`llanma) 15-07-13
8. (Uslubiy qo`llanma) 16-07-13
9. (Uslubiy majmua) 02-09-13
10. RANGLARNING TUS BIRIKMALARI O`RTASIDAGI O`ZARO BOG`LIQLIGI (Elektron darslik) 07-07-21
11. Tasviriy san`at tarixi faniga adabiyot (Darslik) 07-07-21
12. Sharq xalqlari san`ati tarixi (Elektron darslik) 13-07-21
13. Tasviriy san`at tarixi (Elektron darslik) 13-07-21
14. Tasviriy san`at tarixi (Uslubiy qo`llanma) 13-07-21
15. 1-mavzu. Tasviriy sanat tarixiga muqaddima. Tasviriy san`at tur va janrlari. Ibtidoiy jamoa tuzumi davri san`ati. (Glossariy) 15-07-21
16. 2-MAVZU: Qadimgi dunyo san`ati: Qadimgi Sharqdagi quldorlik davlatlari san`ati. Qadimgi Misr san`ati. Old Osiyo san`ati. (Glossariy) 15-07-21
17. 3-MAVZU. Qadimgi Eron va O`rta Osiyo san`ati. Qadimgi Hindiston va Hitoy sanati. (Glossariy) 15-07-21
18. 3-MAVZU. Qadimgi Eron va O`rta Osiyo san`ati. Qadimgi Hindiston va Hitoy sanati. (Glossariy) 15-07-21
19. 4-MAVZU. Qadimgi Yevropa antik san`ati. Qadimgi Yunoniston (Gretsiya) san`ati. Ellinizm davri san`ati. Qadimgi Italiya sanati. (Glossariy) 15-07-21

3) AMALIY MASHG'ULOTLAR ISHLANMASI:

4) MULTIMEDIA VOSITALARI (mustaqil ish topshiriqlari, taqdimotlar, videolavxalar, elektron lug`atlar):

5) NAZORAT SAVOLLARI (test, yozma va og'zaki savollar, variant savollar):

6) QO'SHIMCHA MATERIALLAR:

www.guldu.uz
www.hemis.guldu.uz
www.student.guldu.uz