Guliston davlat universiteti ichki ta'lim portali

portal.guldu.uz

Elektron ta'lim resurslari ISHLAB CHIQARISH TEXNOLOGIYALARI FAKULTETI 60720100-Oziq-ovqat texnologiyasi(non, makaron va qandolat mahsulotlar)(2021-2022, 2-kurs) Xorijiy til: Ingliz tili(fakultetlararo)

1) FAN SILLABUSI:
2) ASOSIY ADABIYOTLAR (ma'ruzalar kursi, glossariy):

1. (Elektron darslik) 14-03-14
2. Ingliz tili (Uslubiy majmua) 14-03-14
3. Ingliz tilidan o`quv qo`llanma (Uslubiy qo`llanma) 14-03-14
4. Ingliz tili darslik (Darslik) 15-03-14
5. Ingliz tili oquv-uslubiy majmua (Darslik) 15-03-14
6. Ingliz tilidan o`quv qo`llanma (Uslubiy qo`llanma) 15-03-14
7. Ingliz tili Taqdomot (Elektron darslik) 15-03-14
8. Taqdimot (Elektron darslik) 20-01-16
9. Darslik (Elektron darslik) 21-01-16
10. (Uslubiy majmua) 21-01-16
11. Darslik (Uslubiy qo`llanma) 21-01-16
12. The ways of Protecting Environment (Elektron darslik) 21-01-16
13. Dativ- und Akkusativprapositionen (Elektron darslik) 21-01-16
14. (Uslubiy majmua) 21-01-16
15. (Uslubiy majmua) 21-01-16
16. ENGLISH STYLISTICS (Elektron darslik) 21-01-16
17. INTERPRETATION OF LITERARY TEXT (Elektron darslik) 21-01-16
18. Scale up (Elektron darslik) 21-01-16
19. Scale up 2 students book (Elektron darslik) 21-01-16
20. Scale up 3 students book (Elektron darslik) 21-01-16
21. Scale up1 Workbook (Elektron darslik) 21-01-16
22. Scale up2 Workbook (Elektron darslik) 21-01-16
23. Scale up 3 Workbook (Elektron darslik) 21-01-16
24. METHODIC APPLIANCE ON STYLISTICS AND TEXT INTERPTITATION (Uslubiy qo`llanma) 21-01-16
25. LECTURES on STYLISTICS and TEXT INTERPRETATION (Ma`ruzalar kursi) 21-01-16
26. LECTURES on LEXICOLOGY (Ma`ruzalar kursi) 21-01-16
27. Ein Brief.pptx (Elektron darslik) 23-01-16
28. english_for_law_students (Uslubiy qo`llanma) 24-02-16
29. қ 1 (Uslubiy majmua) 24-02-16
30. қ 2 (Uslubiy majmua) 24-02-16
31. қ B 1 (Uslubiy majmua) 24-02-16
32. қ B 2 (Uslubiy majmua) 24-02-16
33. The C++ Programming language (Elektron darslik) 12-04-18
34. ingliz tili (O`quv dastur) 16-03-19
35. Ingliz tili (Uslubiy ko`rsatma) 25-03-19
36. Darslik (Elektron darslik) 25-03-19
37. o`quv uslubiy majmua (Uslubiy majmua) 25-03-19
38. O`QUV USLUBIY MAJMUA (Uslubiy majmua) 25-03-19
39. o`quv uslubiy ko`rsatma (Uslubiy ko`rsatma) 25-03-19
40. o`quv darsligi (Darslik) 25-03-19
41. Uslubiy korsatma (Uslubiy ko`rsatma) 25-03-19
42. Uslubiy korsatma (Uslubiy ko`rsatma) 25-03-19
43. Ishchi o`quv dastur (O`quv dastur) 25-03-19
44. o`quv uslubiy majmua (Uslubiy majmua) 25-03-19
45. o`quv uslubiy ko`rsatma (Uslubiy ko`rsatma) 25-03-19
46. o`quv uslubiy majmua (Uslubiy majmua) 25-03-19
47. o`quv uslubiy ko`rsatma (Uslubiy ko`rsatma) 25-03-19
48. o`quv uslubiy ko`rsatma (Uslubiy ko`rsatma) 25-03-19
49. Ishchi o`quv dastur (O`quv dastur) 25-03-19
50. o`quv uslubiy majmua (Uslubiy majmua) 25-03-19
51. o`quv uslubiy ko`rsatma (Uslubiy ko`rsatma) 25-03-19
52. o`quv darsligi (Darslik) 25-03-19
53. Ishchi o`quv dastur (O`quv dastur) 25-03-19
54. Variant savollar (Elektron darslik) 25-03-19
55. Taqdimotlar (Elektron darslik) 25-03-19
56. testlar (Elektron darslik) 25-03-19
57. maqolalar (Elektron darslik) 25-03-19
58. o`quv uslubiy majmua (Elektron darslik) 25-03-19
59. o`quv uslubiy ko`rsatma (Elektron darslik) 25-03-19
60. o`quv darsligi (Elektron darslik) 25-03-19
61. Ishchi o`quv dastur (O`quv dastur) 25-03-19
62. o`quv uslubiy majmua (Uslubiy majmua) 25-03-19
63. o`quv uslubiy ko`rsatma (Uslubiy ko`rsatma) 25-03-19
64. o`quv darsligi (Darslik) 25-03-19
65. Ishchi o`quv dastur (O`quv dastur) 25-03-19
66. o`quv uslubiy majmua (Uslubiy majmua) 25-03-19
67. o`quv uslubiy ko`rsatma (Uslubiy ko`rsatma) 25-03-19
68. o`quv darsligi (Darslik) 25-03-19
69. Ishchi o`quv dastur (O`quv dastur) 25-03-19
70. o`quv uslubiy majmua (Uslubiy majmua) 25-03-19
71. o`quv uslubiy ko`rsatma (Uslubiy ko`rsatma) 25-03-19
72. o`quv darsligi (Darslik) 25-03-19
73. Ishchi o`quv dastur (O`quv dastur) 25-03-19
74. o`quv uslubiy majmua (Uslubiy majmua) 25-03-19
75. o`quv uslubiy ko`rsatma (Uslubiy ko`rsatma) 25-03-19
76. Ishchi o`quv dastur (O`quv dastur) 25-03-19
77. maqolalar (Elektron darslik) 25-03-19
78. o`quv uslubiy majmua (Uslubiy majmua) 25-03-19
79. o`quv uslubiy ko`rsatma (Uslubiy ko`rsatma) 25-03-19
80. o`quv darsligi (Darslik) 25-03-19
81. Ishchi o`quv dastur (O`quv dastur) 25-03-19
82. testlar (Elektron darslik) 25-03-19
83. o`quv uslubiy majmua (Uslubiy majmua) 25-03-19
84. o`quv uslubiy ko`rsatma (Uslubiy ko`rsatma) 25-03-19
85. o`quv darsligi (Darslik) 25-03-19
86. Ishchi o`quv dastur (O`quv dastur) 25-03-19
87. Variant savollar (O`quv dastur) 25-03-19
88. maqolalar (Elektron darslik) 25-03-19
89. o`quv uslubiy majmua (Uslubiy majmua) 25-03-19
90. o`quv uslubiy ko`rsatma (Uslubiy ko`rsatma) 25-03-19
91. o`quv darsligi (Darslik) 25-03-19
92. Ishchi o`quv dastur (Elektron darslik) 25-03-19
93. syllabus (Elektron darslik) 10-04-19
94. Video dars (Elektron darslik) 10-04-19
95. Syllabus (Elektron darslik) 25-08-21
96. Grammar book (Darslik) 25-08-21
97. Market leader (Darslik) 25-08-21
98. Fundamentals of English Grammar (Darslik) 25-08-21
99. Business vocabulary in use (Darslik) 25-08-21
100. Successful writing Proficiency (Darslik) 25-08-21
101. Market leader (Darslik) 26-08-21
102. SCALE UP/ STRAIGHT FORWARD (Elektron darslik) 05-09-21
103. Scale up (Elektron darslik) 07-09-21
104. Ishchi dastur (O`quv dastur) 08-09-21
105. Scale up (Darslik) 08-09-21
106. straightforward_intermediate_students_book (Elektron darslik) 08-09-21
107. New Headway.Video.Beginner.Student`s.Book (Elektron darslik) 09-09-21
108. New Headway.Video.Beginner.Student`s.Book (Elektron darslik) 09-09-21
109. New Headway.Video.Beginner.Student`s.Book (Elektron darslik) 09-09-21
110. Ishchi dastur (O`quv dastur) 09-09-21
111. Ishchi dastur (O`quv dastur) 09-09-21
112. Ishchi dastur (O`quv dastur) 09-09-21
113. ishchi dastur (O`quv dastur) 09-09-21
114. Darslik (Elektron darslik) 09-09-21
115. Darslik (Elektron darslik) 09-09-21
116. Enterprise Beginner CB [@english_ebooks] (Elektron darslik) 09-09-21
117. New_Headway_English_Course_Upper-intermediate_Students_book (Elektron darslik) 09-09-21
118. Taqdimot (Elektron darslik) 09-09-21
119. Scale up 3rd Students` book (Elektron darslik) 09-09-21
120. Taqdimot (Elektron darslik) 09-09-21
121. english_unlimited_upper_intermediate_b2_students_book (Elektron darslik) 09-09-21
122. straightforward_intermediate_students_book (Elektron darslik) 09-09-21
123. darslik (Elektron darslik) 09-09-21
124. English unlimited (Elektron darslik) 09-09-21
125. darslik (Elektron darslik) 09-09-21
126. English unlimited (Elektron darslik) 09-09-21
127. resurs (Elektron darslik) 09-09-21
128. kitob (Elektron darslik) 09-09-21
129. kitob (Elektron darslik) 09-09-21
130. kitob (Elektron darslik) 09-09-21
131. kitob (Elektron darslik) 09-09-21
132. kitob (Elektron darslik) 09-09-21
133. pdf (Elektron darslik) 09-09-21
134. kitob (Elektron darslik) 09-09-21
135. resurs (Elektron darslik) 09-09-21
136. kitob (Elektron darslik) 09-09-21
137. kitob (Elektron darslik) 09-09-21
138. SCALE UP/STRAIGHT FORWARD (Elektron darslik) 09-09-21
139. resurs (Elektron darslik) 09-09-21
140. resurs (Elektron darslik) 09-09-21
141. resurs (Elektron darslik) 09-09-21
142. resurs (Elektron darslik) 09-09-21
143. SPEAKOUT (Elektron darslik) 09-09-21
144. resurs (Elektron darslik) 09-09-21
145. resurs (Elektron darslik) 09-09-21
146. kitob (Elektron darslik) 09-09-21
147. kitob (Elektron darslik) 09-09-21
148. SCALE UP (Elektron darslik) 10-09-21
149. STRAIGHT FORWARD (Elektron darslik) 10-09-21
150. Scale up 2-bosqich Shayzakov G (Elektron darslik) 02-10-21
151. Scale up 3-bosqich Shayzakov G` (Elektron darslik) 02-10-21
152. OPEN LESSON VIDEO (Elektron darslik) 28-11-22
153. Economy book for learners (Elektron darslik) 29-11-22
154. matematika majmua ingliz tili (Elektron darslik) 30-11-22

3) AMALIY MASHG'ULOTLAR ISHLANMASI:
4) MULTIMEDIA VOSITALARI (mustaqil ish topshiriqlari, taqdimotlar, videolavxalar, elektron lug`atlar):

1. Ingliz tili Taqdomot (Taqdimot) 15-03-14
2. Ingliz tili Taqdomot (Taqdimot) 15-03-14
3. Ingliz tili Taqdomot (Taqdimot) 15-03-14
4. Video lesson (Videolavha) 20-01-16
5. Participle (Taqdimot) 20-01-16
6. Ancient Cities of Uzbekistan Hamdamov U (Taqdimot) 21-01-16
7. GENERAL QUESTIONS (Taqdimot) 21-01-16
8. KINDS OF CONDITIONAL SENTENCE (Taqdimot) 21-01-16
9. Lake Baikal (Taqdimot) 21-01-16
10. Much many va Little few olmoshlari (Taqdimot) 21-01-16
11. MY FAMILY (Taqdimot) 21-01-16
12. NUMBER (Taqdimot) 21-01-16
13. UZBEKISTAN (Taqdimot) 21-01-16
14. PREPOSITIONS (Taqdimot) 21-01-16
15. HOLIDAYS OF UZB (Taqdimot) 21-01-16
16. CONVERSATION (Taqdimot) 21-01-16
17. WATER (Taqdimot) 21-01-16
18. Great Britain (Taqdimot) 21-01-16
19. the policy of Uzb (Taqdimot) 21-01-16
20. Alphabet (Taqdimot) 21-01-16
21. Berlin (Taqdimot) 21-01-16
22. DAS PRÄSENS (Taqdimot) 21-01-16
23. Der Artikel (Taqdimot) 21-01-16
24. Die Schule (Taqdimot) 21-01-16
25. Die Stunde (Taqdimot) 21-01-16
26. Die Bibliothek (Taqdimot) 21-01-16
27. Die Negationen (Taqdimot) 21-01-16
28. Die Wohnung (Taqdimot) 21-01-16
29. Drei Grundformen der Verben (Taqdimot) 21-01-16
30. Guten Appetit (Taqdimot) 21-01-16
31. Imperativ (Taqdimot) 21-01-16
32. BERÜHMTE STÄDTE DEUTSCHLANDS (Taqdimot) 21-01-16
33. BERÜHMTE STÄDTE USBEKISTANS (Taqdimot) 21-01-16
34. DAS ADJEKTIV UND ADVERBIEN (Taqdimot) 21-01-16
35. Das Bildungswesen in Deutschland (Taqdimot) 21-01-16
36. Das Substantiv (Taqdimot) 21-01-16
37. A Visit to Tashkent.ppt (Taqdimot) 21-01-16
38. About myself.ppt (Taqdimot) 21-01-16
39. ARTICLE.ppt (Taqdimot) 21-01-16
40. Ancient Cities of Uzbekistan Hamdamov U.ppt (Taqdimot) 21-01-16
41. EDUC.in UZB.ppt (Taqdimot) 21-01-16
42. GENERAL QUESTIONS (Taqdimot) 21-01-16
43. have,has (Taqdimot) 21-01-16
44. KINDS OF CONDITIONAL SENTENCE (Taqdimot) 21-01-16
45. Tashkent.. (Taqdimot) 21-01-16
46. THE DEGREES OF COMPARISONS (Taqdimot) 21-01-16
47. At the hotel (Videolavha) 21-01-16
48. Short speech movies (Videolavha) 21-01-16
49. Short speech movies (Videolavha) 21-01-16
50. Short speech movies (Videolavha) 21-01-16
51. Uzbekistan and Independent (Taqdimot) 21-01-16
52. ASKING THE WAY (Taqdimot) 21-01-16
53. British Museum (Taqdimot) 21-01-16
54. conditional senten (Taqdimot) 21-01-16
55. Continuos tense in the passive (Taqdimot) 21-01-16
56. English Meals (Taqdimot) 21-01-16
57. Gardening (Taqdimot) 21-01-16
58. Newton (Taqdimot) 21-01-16
59. Passive (Taqdimot) 21-01-16
60. PRESENT PERFECT Presentation (Taqdimot) 21-01-16
61. PRESENT PERFECT (Taqdimot) 21-01-16
62. REVISION (Taqdimot) 21-01-16
63. The Amudarya and thje Syrdarya (Taqdimot) 21-01-16
64. The Passive Voice (Taqdimot) 21-01-16
65. UZBEKISTAN (Taqdimot) 21-01-16
66. PREPOSITIONS (Taqdimot) 21-01-16
67. HOLIDAYS OF UZB (Taqdimot) 21-01-16
68. ONE (Taqdimot) 21-01-16
69. LETS REVISION (Taqdimot) 21-01-16
70. CONVERSATION (Taqdimot) 21-01-16
71. PREP&ADVERB (Taqdimot) 21-01-16
72. HOLIDAYS OF UZB (Taqdimot) 21-01-16
73. STATE SYSTEM (Taqdimot) 21-01-16
74. DIGITAL&ELECTRONIC COMP (Taqdimot) 21-01-16
75. EXEPT,FOR (Taqdimot) 21-01-16
76. British Museum (Taqdimot) 21-01-16
77. cambridge u (Taqdimot) 21-01-16
78. conditional senten (Taqdimot) 21-01-16
79. Continuos tense in the passive (Taqdimot) 21-01-16
80. English Meals (Taqdimot) 21-01-16
81. Newton (Taqdimot) 21-01-16
82. Passive (Taqdimot) 21-01-16
83. PRESENT PERFECT Presentation (Taqdimot) 21-01-16
84. PRESENT PERFECT (Taqdimot) 21-01-16
85. REVISION (Taqdimot) 21-01-16
86. The Amudarya and thje Syrdarya (Taqdimot) 21-01-16
87. GENERAL QUESTIONS (Taqdimot) 21-01-16
88. ARTICLE (Taqdimot) 21-01-16
89. Berühmte Städte Deutschlands (Taqdimot) 23-01-16
90. Berühmte Städte Usbekistans (Taqdimot) 23-01-16
91. Binationale Beziehungen (Taqdimot) 23-01-16
92. Binationale Beziehungen (Taqdimot) 23-01-16
93. Das Adjektiv und Adverbien (Taqdimot) 23-01-16
94. Das Bildungswesen in Deutschland (Taqdimot) 23-01-16
95. Die Pronomen Man und es.ppt (Taqdimot) 23-01-16
96. Die Reise.pptx (Taqdimot) 23-01-16
97. Imperativ.pptx (Taqdimot) 23-01-16
98. J.W.Geothe.pptx (Taqdimot) 23-01-16
99. Mein Heimatdorf.pptx (Taqdimot) 23-01-16
100. Nawrus.pptx (Taqdimot) 23-01-16
101. Ordnungszahlwörter.pptx (Taqdimot) 23-01-16
102. Passiv.pptx (Taqdimot) 23-01-16
103. Wirtschaft.pptx (Taqdimot) 23-01-16
104. Weihnachten.pptx (Taqdimot) 23-01-16
105. Warum lernen wir Fremdsprachen.pptx (Taqdimot) 23-01-16
106. Warum lernen wir Fremdsprachen 2.pptx (Taqdimot) 23-01-16
107. Usbekistan. Land und Leute.ppt (Taqdimot) 23-01-16
108. Usbekistan ein Eigener Weg der.pptx (Taqdimot) 23-01-16
109. Umweltschutz.pptx (Taqdimot) 23-01-16
110. Taqdimot (Taqdimot) 25-03-19
111. taqdimotlar (Taqdimot) 25-03-19
112. taqdimotlar (Taqdimot) 25-03-19
113. Taqdimotlar (Taqdimot) 25-03-19
114. taqdimotlar (Taqdimot) 25-03-19
115. taqdimotlar (Taqdimot) 25-03-19
116. Taqdimotlar (Taqdimot) 25-03-19
117. Taqdimotlar (Taqdimot) 25-03-19
118. Taqdimotlar (Taqdimot) 25-03-19
119. Taqdimotlar (Taqdimot) 25-03-19
120. Taqdimotlar (Taqdimot) 25-03-19
121. video dars (Videolavha) 09-04-19
122. video dars (Videolavha) 09-04-19
123. (Videolavha) 10-04-19
124. taqdimotlar (Taqdimot) 10-04-19
125. taqdimotlar (Taqdimot) 10-04-19
126. taqdimotlar (Taqdimot) 10-04-19
127. elektron lug`sat (Lug`at) 10-04-19
128. elektron lug`at (Lug`at) 10-04-19
129. elektron lug`at (Lug`at) 10-04-19
130. Video dars (Videolavha) 10-04-19
131. Taqdimot (Taqdimot) 09-09-21
132. Taqdimot (Taqdimot) 09-09-21
133. Theme Uzbekistan is a nation of sport lovers (Taqdimot) 10-09-21
134. Works and jobs (Taqdimot) 10-09-21

5) NAZORAT SAVOLLARI (test, yozma va og'zaki savollar, variant savollar):

1. Test (Test) 20-01-16
2. test (Test) 21-01-16
3. Nazorat savollari (Variant savol) 21-01-16
4. (Variant savol) 25-03-19
5. (Variant savol) 25-03-19
6. savolnoma (Variant savol) 25-03-19
7. testlar (Test) 25-03-19
8. Variant savollar (Variant savol) 25-03-19
9. testlar (Test) 25-03-19
10. Variant savollar (Variant savol) 25-03-19
11. testlar (Test) 25-03-19
12. Variant savollar (Variant savol) 25-03-19
13. testlar (Test) 25-03-19
14. Variant savollar (Variant savol) 25-03-19
15. testlar (Test) 25-03-19
16. Variant savollar (Variant savol) 25-03-19
17. testlar (Test) 25-03-19
18. Variant savollar (Variant savol) 25-03-19
19. testlar (Test) 25-03-19
20. Variant savollar (Variant savol) 25-03-19
21. testlar (Test) 25-03-19
22. Variant savollar (Variant savol) 25-03-19
23. testlar (Test) 25-03-19
24. testlar (Test) 09-04-19
25. dars savolnomasi (Variant savol) 10-04-19
26. dars savolnoma (Variant savol) 10-04-19
27. Testmaster (Test) 25-08-21
28. test (Test) 26-08-21
29. Test (Test) 09-09-21

6) QO'SHIMCHA MATERIALLAR:

www.guldu.uz
www.hemis.guldu.uz
www.student.guldu.uz