Guliston davlat universiteti ichki ta'lim portali

portal.guldu.uz

Elektron ta'lim resurslari SANATSHUNOSLIK FAKULTETI 60111200-Tasviriy sanat va MG(2021-2022, 2-kurs) Chizma geometriya

1) FAN SILLABUSI:

2) ASOSIY ADABIYOTLAR (ma'ruzalar kursi, glossariy):

1. CHIZMA GEOMETRIYA (Uslubiy qo`llanma) 23-05-13
2. (Uslubiy majmua) 03-12-13
3. (Ma`ruzalar kursi) 03-12-13
4. (Ma`ruzalar kursi) 03-12-13
5. CHIZMA GEOMETRIYA VA MUHANDISLIK GRAFIKASI (Uslubiy majmua) 18-05-18
6. CHIZMA GIYOMETRIYA (Uslubiy majmua) 06-07-21
7. PERSPEKTIVA (Uslubiy majmua) 06-07-21
8. GRAFIK TASVIRLASH ASOSLARI (Uslubiy majmua) 06-07-21
9. PERSPEKTIVA (Darslik) 07-07-21
10. CHIZMA GIYOMETRIYA. (Elektron darslik) 07-07-21
11. CHIZMA GIYOMETRIYA (Uslubiy qo`llanma) 07-07-21
12. CHIZMA GIYOMETRIYA (Uslubiy qo`llanma) 07-07-21
13. GEOMETRIK CHIZMACHILIK (SHMFTLAR) (Darslik) 07-07-21
14. (Darslik) 07-07-21
15. FANNING PREDMETI VA ORGANISH USULLARI. TASVIR YASASH USULLARI. (Ma`ruzalar kursi) 14-07-21
16. NUQTANING CHORAK VA OKTANTLARDAGI PROYEKSIYALARINI YASASH (Ma`ruzalar kursi) 14-07-21
17. TOGRI CHIZIQNING ORTOGONAL PROYEKSIYALARI (Ma`ruzalar kursi) 14-07-21
18. I-GRAFIK VAZIFALARNI BAJARISHGA DOIR METODIK KORSATMALAR. (Uslubiy ko`rsatma) 14-07-21
19. KOORDINATALARI ORQALI BRILGAN TOGRI CHIZIQ KSMASINI TAHLIL QILISH. TOGRI CHIZIQNING IZLARINI YASASH (Ma`ruzalar kursi) 14-07-21
20. TKISLIKNING ORTOGONAL PROYEKSIYALARI VA UNING TAHLILI. (Ma`ruzalar kursi) 14-07-21
21. EGRI SIRTLAR VA ULARNING HOSIL BOLISHI (Ma`ruzalar kursi) 15-07-21
22. IKKINCHI TARTIBLI AYLANISH SIRTLARI (Ma`ruzalar kursi) 15-07-21
23. CHIZIQLI SIRTLAR (Ma`ruzalar kursi) 15-07-21
24. SIRTLARNING YOYILMALARINI YASASH USULLARI. (Ma`ruzalar kursi) 15-07-21
25. YOYILADIGAN SIRTLARNING YOYILMASI. YOYILMAYDIGAN SIRTLARNING TAQRIBIY YOYILMALARINI BAJARISH. (Ma`ruzalar kursi) 15-07-21

3) AMALIY MASHG'ULOTLAR ISHLANMASI:

1. SIRTLARNING OZARO KESISHISH CHIZIGINI YASASH. KESUVCHI TEKISLIKLAR DASTASI USULI (Amaliy mashg`ulot) 14-07-21
2. I-GRAFIK VAZIFALARNI BAJARISHGA DOIR METODIK KORSATMALAR. (Amaliy mashg`ulot) 14-07-21
3. KOORDINATALARI ORQALI BRILGAN TOGRI CHIZIQ KSMASINI TAHLIL QILISH. TOGRI CHIZIQNING IZLARINI YASASH (Amaliy mashg`ulot) 14-07-21
4. I.2-GRAFIK VAZIFALARNI BAJARISHGA DOIR METODIK KORSATMALAR. (Amaliy mashg`ulot) 14-07-21
5. IKKI PROYEKSIYASI ORQALI BRILGAN TOGRI CHIZIQ KSMASINI TAHLIL QILISH (Amaliy mashg`ulot) 14-07-21
6. SIRTNING PROYEKSIYALOVCHI TEKISLIK BILAN KESISH (Amaliy mashg`ulot) 15-07-21
7. AYLANISH SIRTLARNI UMUMIY VAZIYATDAGI TKISLIK BILAN KSISHGAN CHIZIGINI VA KSIM YUZASINING HAQIQIY KATTALIGINI ANIQLASH. (Amaliy mashg`ulot) 15-07-21
8. CHIZIQLI SIRTLARNI TKISLIK BILAN KSISHGAN CHIZIGI VA KSIM YUZASINING HAQIQIY KATTALIGINI ANIQLASH. (Amaliy mashg`ulot) 15-07-21
9. CHIZIQLI SIRTLARNI TKISLIK BILAN KSISHGAN CHIZIGI VA KSIM YUZASINING HAQIQIY KATTALIGINI ANIQLASH. (Amaliy mashg`ulot) 15-07-21

4) MULTIMEDIA VOSITALARI (mustaqil ish topshiriqlari, taqdimotlar, videolavxalar, elektron lug`atlar):
5) NAZORAT SAVOLLARI (test, yozma va og'zaki savollar, variant savollar):

6) QO'SHIMCHA MATERIALLAR:

www.guldu.uz
www.hemis.guldu.uz
www.student.guldu.uz